HƯỚNG DẪN GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA THỰC TẾ TỜ KHAI CÓ NHIỀU MẶT HÀNG


Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa.Cụ thể, trường hợp người khai hải quan đã khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa ghi cụ thể “mục hàng” được kiểm tra theo số thứ tự mục hàng trên tờ khai hải quan và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu với hàng hóa thực tế kiểm tra.
 
 
Trường hợp người khai hải quan chưa khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện các bước thủ tục như sau:


 
Khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).


 
Khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi đầy đủ tên hàng hóa và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa theo quy định trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu với hàng hóa thực tế kiểm tra. 
Trường hợp phát hiện người khai hải quan vi phạm pháp luật về hai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xử lý theo quy định pháp luật.
 
Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tiếp theo công văn 755/TCHQ-GSQL ngày 11/2/2020 liên quan đến cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đăng kí tư vấn miễn phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ