THUẾ NHẬP KHẨU QUẦN ÁO TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM LÀ BAO NHIÊU?


Đối với những người kinh doanh quần áo Trung Quốc tại Việt Nam thì vấn đề thuế nhập khẩu là yếu tố quan trọng và hàng đầu trong kinh doanh. Bạn đang có ý định kinh doanh quần áo Trung Quốc và đang thắc mắc về giá nhập khẩu hàng hóa? Trong bài viết ngày hôm nay, Cẩm Thạch Company sẽ tiến hành giải đáp thắc mắc Thuế nhập khẩu quần áo từ trung quốc về Việt Nam là bao nhiêu?



Thuế nhập khẩu quần áo từ trung quốc về Việt Nam là bao nhiêu?


Thuế nhập khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng trong kinh doanh hàng hóa, nhập hàng hóa từ nước ngoài về để kinh doanh. Nếu như bạn đang có ý định kinh doanh hàng hóa Trung Quốc, muốn lấy quần áo về để kinh doanh thì bạn nên nắm bắt những vấn đề này để tránh những bất cập trong quá trình vận chuyển hàng hóa.


Muốn nhập khẩu bất kì hàng hóa nào, trong đó có quần áo từ Trung Quốc về Việt Nam thì bạn đều cần phải thực hiện xử lý thuế nhập khẩu và thuế gia tăng. Mỗi loại hàng hóa sẽ có một mã số hồ sơ khác nhau và căn cứ vào các yêu tố về tính chất, cấu tạo hàng hóa để có thể xác định được mã số hồ sơ của mặt hàng đó.


Muốn tra được mức thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc về Việt Nam thì bạn cần phải tra mã số hồ sơ cảu mặt hàng quần áo mà mình nhập rồi tra trong thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban ngày vào ngày 14/11/2011.


Sau đây là thông tin và nội dung cụ thể của Thông tư:


                   BỘ TÀI CHÍNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số: 156/2011/TT-BTC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                          Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011


THÔNG TƯ


Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên;


Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);


Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;


Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam như sau:


Điều 1. Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm ba (3) Phụ lục:


1.     Phụ lục I: Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


2.     Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;


3.     Phụ lục III: Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).


Điều 2. Phạm vi áp dụng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là cơ sở để:


1.     Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;


2.     Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;


3.     Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;


4.     Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.


Điều 3. Tổ chức thực hiện


1.     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.


2.     Bãi bỏ các quy định sau đây:


3.     a) Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


4.     b) Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


5.   Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.



Cách nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc


Hiện nay có hai hình thức để nhập khẩu quần áo Trung Quốc về Việt Nam đó là hình thức sang trực tiếp tận nơi để lấy hàng hoặc nhập và mua hàng theo hình thức online. Mỗi hình thức đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Sau đây là chi tiết về các hình thức nhập khẩu hàng hóa.


Tự nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc


Hiên nay, mặt hàng quần áo Trung Quốc đang là một trong những mặt hàng được rất nhiều người quan tâm nhất là những người kinh doanh về thời trang. Nhu cầu sử dụng, mua sắm quần áo ngày càng nhiều và nhất là quần áo Trung Quốc đang ngày càng nhiều hơn.


Quần áo thời trang Trung Quốc được người tiêu dùng Việt ưa chuộng cũng là một điều hết sức dễ hiểu. Quần áo Trung Quốc vừa đảm bảo về chất lượng, đa dạng kiểu dáng mẫu mã và có giá thành hoàn toàn phù hợp với bất kì ai cho nên nếu nhập mặt hàng này về để kinh doanh thì có thể sẽ đạt nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn.


Trung Quốc là một nước đông dân cư cho nên phí nhân công để trả khá rẻ, nguồn nguyên liệu có sẵn cho nên giá thành quần áo Trung Quốc nếu mua với số lượng lớn thì có thể mua được với giá tốt nhất cho người kinh doanh. Đây cũng chính là lý do mà nhiều người kinh doanh lại ưa chuộng quần áo Trung Quốc đến vậy.


Nếu như bạn là người đã có kinh nghiệm nhập hàng quần áo Trung Quốc thì những vấn đề liên quan đến quá trình lấy hàng, làm hồ sơ, giấy tờ nhập khẩu chắc chắn đã không còn là trở ngại nữa. Tuy nhiên đối với những người chưa có kinh nghiệm, những người mới itaapj kinh doanh quần áo Trung Quốc thì vấn đề này có lẽ sẽ khó khăn hơn.


Sau đây là một số những điều Cẩm Thạch Company muốn gợi ý khi nhập khẩu quần áo Trung Quốc về để kinh doanh mà bạn cần nắm vững được:


Tìm hiểu các quy định, những quy tắc, nghĩa vụ và thuế về xuất nhập khẩu của Trung Quốc và của nước ta.
Tiến hành thực hiện các thủ tục hải quan về vấn đề xin cấp giấy phép nhập khẩu.


Sau khi người kinh doanh đã tìm cho mình được một nhà cung cấp quần áo Trung Quốc phù hợp với yêu cầu của mình thì tiến hành bàn bạc và thương lượng để mua hàng với giá tốt nhất.


Người kinh doanh cần phải xem xét hình thức vận chuyển quần áo Trung Quốc về Việt Nam cho phù hợp với điều kiện của mình.



Nhập khẩu quần áo Trung Quốc qua hình thức online


Tuy hình thức nhập khẩu trực tiếp hàng hóa quần áo Trung Quốc bằng cách trực tiếp sang tận nơi để đánh hàng có thể giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về cửa hàng, chất lượng sản phẩm cũng như có thể mua được với giá gốc nhưng nó lại tốn khá nhiều chi phí khác. Có thể kể đến như chi phí đi lại, chi phí ăn ở, chi phí phát sinh thêm và có thể gặp nhiều rủi ro nếu chưa có kinh nghiệm. Chưa kể đến việc bạn phải tự hoàn thành tất cả các thủ tục nhập khẩu, vận chuyển khá rắc rối và khó khăn.


Với hình thức nhập hàng quần áo Trung Quốc bằng cách mua hàng, đặt hàng online này có thể giúp cho người kinh doanh tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và công sức, bạn có thể ngồi ở nhà và tiến hành đặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Nếu bạn chọn hình thức tự mình đặt hàng qua các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc như đặt hàng qua Taobao.com, Tmall.com, 1688.com, Alibaba.com thì sẽ có thể gặp nhiều vấn đề về thanh toán hóa đơn và hình thức vận chuyển.


Cho nên một trong những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều người kinh doanh hiện nay vẫn là đặt hàng order hàng quần áo Trung Quốc qua các đơn vị, dịch vụ mua hàng trung gian, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa mua hàng được với giá tốt nhất, bạn không cần phải lo lắng về việc thanh toán hóa đơn hay vận chuyển hàng hóa, làm các thủ tục xuất nhập khẩu rắc rối.


Vì sao nên đặt hàng, mua hàng quần áo Trung Quốc thông qua Cẩm Thạch Company?


Hiện nay, Cẩm Thạch Company đang là một trong những đơn vị được người Việt tin tưởng và lựa chọn. Mua hàng thông qua Cẩm Thạch Company, bạn sẽ được tư vấn và công ty sẽ tiến hành mua hàng, vận chuyển hàng hóa về đến tay bạn một cách nhanh chóng nhất, bạn sẽ không phải lo lắng đến việc làm thủ tục hải quan, giải quyết thuế nhập khẩu và các giấy tờ liên quan khác.


Cẩm Thạch Company sẽ giải quyết tất cả những vấn đề đó, cam kết đảm bảo về chất lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển và chi phí phù hợp nhất. Ngoài quần áo ra thì Cẩm Thạch Company cũng là đơn vị chuyên nhận đặt hàng nhiều mặt hàng khác như quần áo cho trẻ em, đồ chơi trẻ em, đầm váy cho mọi lứa tuổi, laptop Trung Quốc,…


Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực này cộng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có trình độ và thông thao tiếng Trung từng có thời gian học tập và làm việc bên Trung Quốc, Cẩm Thạch Company tự hào đã và đang là một trong những đơn vị order hàng Taobao, 1688 và Tmall hàng đầu hiện nay. Nếu bạn ngại với những thao tác lằng nhằng mất thời gian cũng như gặp khó khăn với ngôn ngữ, thanh toán, vận chuyển… thì hãy đến với Cẩm Thạch Company để biến mọi chuyện trở nên cực đơn giản và nhanh gọn.


Nếu còn có gì thắc mắc cần giải đáp bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:


 - Fanpage: https://www.facebook.com/camthachcompany/


 - Hotline: 0965.50.51.50


 Chúc bạn thành công!

Đăng kí tư vấn miễn phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ